Академія польська – ректор українець: інтерв’ю з ректором Академії Поморської у Слупську проф. Романом Дроздом, єдиним ректором-українцем у Польщі
  • Срд, 10/06/2015 - 13:34

Інтерв’ю з ректором Академії Поморської у Слупську п. проф. Романом Дроздом. Єдиним ректором-українцем у Польщі
 
Пане ректоре, розкажіть, будь ласка, яким чином ваша родина та громади українців опинились на півночі Польщі?

Після встановлення нового польсько-радянського кордону по річці Буг, близько 700 тисяч українців продовжувало жити у Польщі. Тогочасна радянська влада постановила виселити їх на радянську Україну. До закінчення виселення, тобто до половини 1946 р. депортовано близько 500 тисяч осіб. Близько 200 тисяч українців різними способами уникали виселення, бо не хотіли покинути свій батьківський поріг і потрапити у радянський «рай». Їх в 1947р. депортували в рамках акції «Вісла» на західні і північні землі Польщі, тобто на землі, які до ІІ світової війни належали німецькій державі. Серед депортованих були також мої бабусі та дідусі і їхні діти. Оселили їх на півночі Польщі в околицях міста Члухув. Там і познайомились мої батьки, створили українську родину, де старались зберегти свою мову, звичаї і традиції та віросповідання.
 
А якою є історія української громади в Слупську?
 
У 1947 р. поселили в значному розпорошенні близько 3,5 тисяч українців. Частина з них сполонізувалася, частина виїхала до інших міст Польщі, але також закордон. Тепер українська спільнота, тобто та яка зберегла українську тотожність, в Слупську приблизно нараховує 700 осіб, а в Слупському повіті близько 1,5 тисяч осіб. Діє греко-католицька парафія з власною церквою та православна парафія. При чому, майже всі українці в Слупську є греко-католиками. Діє також Коло Об`єднання Українців в Польщі, яке організовує принагідні концерти, відзначення річниць важливих для українців, дбає про вивчення української мови для дітей, проводить харитативні акції для України. У Слупську часто на запрошення Об`єднання Українців або Академії Поморської часто гостюють артисти, гурти з України. Відбувається також катехизаціядітей. Така діяльність можлива завдяки тому, що українці мають власну святиню, в підвалі якої знаходиться світлиця, призначена для культурно-освітньої діяльності.
 
Пане Романе, розкажіть про відносини Церкви і громади. Чи є співпраця між концесіями?
Як я вже казав, у Слупську діють греко-католицька і православна парафії. Відносини між католиками і православними добрі. Підтримуються стосунки, православні українського походження (до православної церкви належать також особи інших національностей (Ред.,) беруть участь разом з греко-католиками в різних урочистостях, є активними учасниками життя української спільноти. Сприяють тому добрі відносини обох парохів. Спільно беруть участь в важливих урочистостях, наприклад, пригадування історичних річниць. Також добрі відносини з римо-католицьким духовенством, прикладом чого є його участь в святі Йордану, коли посвячують воду в ріці Слупі, що протікає через Слупськ. Брали участь в освяченні церкви та іконостасу. В свою чергу, наше духовенство бере участь у важливих польських Месах, спільно теж приймають участь у Месі, що розпочинає академічний рік в Поморській академії.
 
Яким є тавлення слупської громади до подій в Україні?
 
Українська спільнота Слупська чується частиною українського народу. Тому дуже цікавиться тим, що відбувається в Україні, радіє її успіхами і дуже переживає через невдачі, зокрема тепер, коли триває українсько-російська війна. Моляться за Україну, але також стараються організувати харитативні та політичні акції, наприклад, акції підтримки України. Прагнемо, щоб Україна стала повноправною і розвиненою європейською державою. Українська спільнота також допомагає студентам з України, які навчаються в Академії.
 
Як сталося, що Ви стали ректором Академії Поморської, – поки що єдиний українець?
 
Так, то правда, на сьогодні я є єдиним ректором українцем в Польщі. Академічна спільнота оцінила мою особу, мої наукові досягнення та здібності для здійснення тої важливої і важкої функції. Коли мене вибирали ректором у першому терміні, у мене був контр-кандидат – поляк. Однак, рішуче вибрали мене. Натомість, коли стартував на другий термін, то мав таку підтримку, що навіть не мав контр-кандидата. Мій вибір на ректора є також доказом виправлення відношення поляків до українців, а зокрема, що тепер більше враховують компетенцію ніж походження чи віросповідання. Я ніколи не приховував свого українського походження, як і активної діяльності в українському середовищі не тільки в Слупську, але також в Польщі. Належу до правління «Об`єднання українців в Польщі» та є керівником «Українського історичного товариства в Польщі».
 
Розкажіть про вашу наукову працю.
 
Я є автором і співавтором кільканадцяти книжок та близько ста наукових статей, виданих в Польщі і в Україні, а також в США. Мої праці стосуються головно української національної меншини в Польщі в ХХ і ХХІ ст. та польсько-українських відносин в той період. Мої праці дуже критично сприймають польські націоналістичні середовища, котрі навіть мене називають апологетом бандерівців. Для мене важливо, що мою діяльність добре оцінює українське середовище та неідеологічні польські історики. Я був і є учасником багатьох міжнародних конференцій в Польщі і на Україні, хоча тепер менш інтенсивно, бо ректорування обмежує мій час на наукову діяльність. Беру активну участь в українсько-польському діалозі.
 
Поділіться своїми думками про Академію Поморську.
 
Академія Поморська в Слупську є державним університетом з 47-літньою традицією. Ми розпочинали як Інститут педагогічний, а зараз ми Академія. Навчаємо на 24 напрямках, близько 100 спеціальностей залежно від зацікавлень студентів. Це різні напрями навчання від гуманітарних через технічні до медичних. Детально можна з ними ознайомитись на інтернет-сторінці www. apsl.edu.pl. Сьогодні навчається у нас близько 3 тисяч студентів та близько 150 докторантів (аспірантів). В Академії працює близько 400 науково-дидактичних працівників, в тому числі 90 професорів, 170 докторів (кандидатів наук). Маємо право надавати науковий  ступінь доктора (кандидата) з біології, історії і літературознавства. Проводимо навчання на рівні бакалавра, інженера, магістра і доктора. Наші приміщення новітньо оснащені за величезні кошти отримані від Євросоюзу, новітня бібліотека та гуртожитки високого стандарту, оснащені новими меблями, холодильниками і безкоштовним інтернетом. Діє академічний клуб та їдальня зі смачною і дешевою поживою. Це все разом з прихильністю викладачів спричиняє, що навчання у нас є на високому рівні, а також приємне. Ми є дуже приязним до студентів навчальним закладом. Варто підкреслити, що утворюємо малі практичні групи, завдяки чому студенти нашого закладу не є анонімними і можуть користуватись безпосереднім контактом з викладачами. Заняття поза філологією англійською, німецькою і російською відбуваються польською мовою, але для іноземців організовуємо індивідуальні заняття, що проводяться, наприклад, українською або російською мовою  для українців. Весь час намагаємось забезпечити їм безплатне навчання польської мови. Частина викладачів знає українську мову.
 
Чи навчаються в Академії особи з України?
 
Так. Тепер ведемо три програми для осіб з України. Перша з них це обмін студентами. Студенти українського університету приїжджають до нас на один семестр. Навчаються безкоштовно, зараховують предмети, а потім повертаються до матірного університету в Україну, який зараховує їм той семестр. Сьогодні тією формою користується близько ста українських студентів. Друга програма це подвійний диплом. Для тих студентів маємо опрацьовану спільну з українським університетом навчальну програму. Тобто студент навчається по черзі один семестр в Україні, а другий у нас і так на протязі трьох років. Закінчує навчання здобуттям диплому українського і Академії Поморської. Це пілотна програма, котру ми розпочали цього року. Користуються нею 11 українців. Третя програма це повне платне навчання тільки в Академії, тобто особа з України записується в Академію і навчається весь час. Тією формою користується близько 50 осіб. В цьому академічному році є група студентів священиків з України, що навчаються на педагогіці за спеціальністю профілактика суспільних загроз, щоб у майбутньому надавати кваліфіковану допомогу тим хто страждає від різного роду впливу деструктивних угрупувань а також проблем пов’язаних з перебуванням в зоні АТО.
Студенти з України вибирають різні напрямки  немає тут якоїсь видимої переваги одних над іншими. Можу лише сказати, що не вибирають російської філології. Походять з різних регіонів України, не тільки з Західної, але також з Південної України, наприклад, з Херсона і Миколаєва, а також з Донбасу: Донецька, Луганська і Маріуполя.
 
Скільки коштує навчання?
 
Як я вже казав, семестровий обмін безкоштовний. Оплату беремо за повне навчання або в рамках подвійного диплому, бо змушує нас до того закон. Оплата за навчання висока, близько 400 євро за семестр, але ректор може ще ту оплату індивідуально зменшити. До того додається ціна гуртожитку, близько 50 євро за місце в трьохмісній  кімнаті за місяць, та власні кошти на харчування. У порівнянні з іншими польськими навчальними закладами, це конкурентоздатна пожертва. Беручи до уваги, що випускник отримує диплом європейського державного закладу. Ректор має також можливість звільнити від вступного внеску, з чого користуються особи з України. Студенти з України мають право отримати ректорську стипендію за дуже добрі результати навчання, після першого навчального року. Українці з картою поляка навчаються безкоштовно, з такими самими правами, як громадяни Польщі. Деякі студенти з України отримують місце праці.
 
Як подати документи?
 
З умовами вступу можна ознайомитись на нашій інтернет-сторінці  www.apsl.edu.pl в закладці «вступ». Однак, найкраще звернутися з запитанням через емейл за адресою adresrekrutacja@ apsl.ed.pl. Обслуговування є також українською мовою і там можна знайти детальну інформацію. Наш працівник надає тут свою допомогу. Допоможе пройти вступну кампанію. В Україні можна отримати інформацію за номером 098 711 3230.
 
Чи є курси польської мови?
 
Так, розуміємо, що знання польської мови є на різному рівні. Тому в другій половині вересня, тобто перед початком академічного року (в Польщі він розпочинається 1 жовтня) організовуємо двотижневий інтенсивний курс польської мови, а потім, під час навчання, студенти мають збільшену кількість годин з польської мови. Це надає можливість отримати сертифікат зі знання польської мови. З практики знаю, що студенти-українці швидко вивчають польську мову. Це не є важким бар`єром, особливо, якщо знають українську мову. Російськомовні спочатку мають більші проблеми, але швидко теж дають собі раду.
 
Розкажіть про перспектива праці.
 
Під час навчання студенти мають право на легальну працю. Це стосується тих з семестрового обміну. Інші можуть легально працювати літом. Слупськ розташований близько Балтійського моря, отже, в туристичний сезон можна досить легко знайти роботу. Знаю, що дехто має також принагідну роботу з неповним навантаженням. Після навчання можна легально працювати в різних фірмах, немає великих проблем зі здобуттям дозволу. Можна виїхати в інші регіони Польщі.
 
Якою є співпраця з навчальними закладами України?
 
Поморська Академія в Слупську дуже інтенсивно співпрацює з українськими навчальними закладами. Зараз маємо підписано близько 20 договорів з українськими університетами. Це заклади з Києва, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Херсону, Бердянська, Острога, Маріуполя, Луцька, Миколаєва, Ужгорода, Чернігова, Одеси, Запоріжжя, Ніжина та колегіумом у Зарваниці. Дуже інтенсивно ми співпрацювали також з Кримським гуманітарним університетом, проте, на жаль, після збройної інтервенції і агресії Росії та співпраця припинилася. Стараємось, щоб ті договори, які маємо, були виконані, а не заховані до шухляди. Співпраця опирається на обміні студентів та наукових співробітників. Деяким пропонуємо викладати цикл лекцій, іншим постійну роботу. Організовуємо наукові конференції та опубліковуємо в наукових часописах. Обмінюємось науковою інформацією, зокрема про організацію наукових заходів. Взаємно відвідуємо одні одних та ознайомлюємо українські навчальні заклади зі способами отримання засобів з Євросоюзу і працею нашого бюро, котре тим займається. Такий вишкіл ми зробили для представників університету з Ужгорода і Луцька.
 
Що Ви побажали б українцям?
 
Бажаю всім українцям єдності і миру. Бажаю переможного завершення конфлікту на Донбасі і повернення Криму. Бажаю економічного розвитку і кращого життя. Бажаю членства в Євросоюзі і НАТО. Зичу міцного здоров`я, Божого благословення і многая літ!
 
Джерело: УБНТ
 


Паломництво Святими місцями

Добровільний внесок
вкажіть суму пожертви

  грн/місяць