До Всесвітнього дня місії опублікована статистика Католицької Церкви
  • Нед, 18/10/2015 - 18:06

Як і в попередні роки ватиканське агентство Fides, орган конгрегації євангелізації народів, підготувало до Всесвітнього дня місії, який відзначається в цьому році сьогодні, 18 жовтня, статистичні дані про життя Католицької Церкви на місійних територіях.

Дані взяті з останнього видання «Книги церковної статистики» і відображають становище на 31 грудня 2013 року.

Населення світу

На 31 грудня 2013 року населення землі становило 7093798000 осіб, що на 70421000 більше, ніж у попередньому році. Найзначніше зростання населення відзначався в Азії (+27 776 000) та Африці (+23 808 000). За ними слідують Америка (+17 865 000), Європа (+289 000) та Океанія (+683 000).

Католики

Чисельність католиків на ту ж дату становила 1253926000 чоловік - це на 25305000 більше, ніж у грудні 2012 року. Найбільше зросла кількість членів Церкви в Америці (+15 051 000) та Африці (+7 637 000), за якими слідують Азія (+2 161 000), Європа (+285 000) та Океанія (+171 000).

Частка католиків в населенні планети зросла на 0,09% і становить 17,68%: а Америці +0,38, в Африці +0,29, в Азії і Європі +0,03. В Океанії частка католиків трохи знизилася - на 0,01%.

Кількість людей на одного священика

У 2013 році кількість жителів планети, що припадають на одного священика, зросла на 180 одиниць і становило в середньому 13 752 людини. Океанія (+147), Америка (+132), Європа (+49). В Африці ця цифра скоротилася на 506 одиниць, а в Азії - на 360.

Що стосується кількості католиків на одного священика, то вона збільшилося на 54 одиниці і становило в середньому 3019 чоловік. В Америці, Океанії і Європі відзначалося зростання цих цифр - відповідно, +115, +38 і +21. В Азії та Африці відзначалося скорочення - на обох континентах на 17 одиниць.

Церковні області та місіонерські точки

Кількість церковних областей в порівнянні з попереднім роком зросла на 8 одиниць: на 3 в Європі, на 2 в Африці, на 1 в Америці, Азії і Океанії. Загальна кількість цих областей становила до кінця 2013 року 2989.
 
Місіонерських точок, в яких є постійний священик, налічувалося 1871 (на 24 більше, ніж роком раніше). В Азії їх кількість зросла на 58, а Африці на 26, в Океанії на 2. В Америці і Європі відзначалося скорочення (відповідно -49 і -13).

Кількість місіонерських точок без постійного священика збільшилася на 3074 одиниць і досягла 133 869. Найбільше зростання відзначається в Африці (+1569), потім слідують Америка (+802), Азія (+584) та Океанія (+121). Лише в Європі кількість таких пунктів скоротилося на 2 одиниці.

Єпископи

Загальне кількість єпископів Католицької Церкви зросла на 40 осіб і досягла 5 173. На відміну від минулих років, коли кількість єпархіальних єпископів росла, а ченців - скорочувалася, в 2013 році зросли обидва параметри. До кінця року в світі налічувалося 3 945 єпархіальних єпископа (на 28 більше, ніж у 2012), а ченців - +1228 (на 12 більше).

Зростання кількості єпархіальних єпископів відзначалося на всіх континентах крім Океанії (-5): в Америці (+16), Азії (+8), Європі (+6) і Азії (+3). Кількість ченців єпископів збільшилася на чотирьох континентах: в Азії (+6), Європі (+3), Африка (+2) і Америці (+1). В Океанії їх кількість не змінилася.

Священики

Загальна кількість католицьких священиків у світі зросла на  +1035 осіб і досягла 415 348. Континентами, де їх число скоротилося, були Європа (-2283) і, зовсім незначно, Океанія (-3). У той же час в Африці кількість священиків зросла на 1 693 людини, в Азії на 1440, а Америці на 188.

Єпархіальних священиків стало більше на 917 - їх загальна кількість склала 280 532. В Африці, Азії, Америці та Океанії відзначалася позитивна динаміка: відповідно, +1865, +900, +539 та +19, тоді як в Європі негативна -1673. Кількість ченців священиків збільшилася на 64 і склала 134 816. По континентах зростання відзначалося в Азії (+540) та Африці (+507), а скорочення - в Європі (-610), Америці (-351) і Океанії (-22).

Постійні диякони

Кількість постійних дияконів виросла в Католицькій Церкві на 1091 одиницю і досягла 43195 чоловік. Найшвидше це зростання здійснювався в Америці (+684) і Європі (+373); також зросли ці показники в Океанії (+18), Африці (+8) і Азії (+8).

Постійних єпархіальних дияконів у світі налічується 42 650, що на 1 084 більше, ніж у 2012 році. Їх кількість зросла на всіх континентах: в Америці (+660), Європі (+381), Азії (+23), Океанії (+15) та Африці (+5). Постійних ченців дияконів до кінця 2013 року було 545, що на 7 більше, ніж роком раніше. У цій групі відзначалося зростання в Америці (+24), Африці (+3), Океанії (+3) і скорочення в Азії (-15) і Європі (-8).

Монахи і монахині

КІлькість ченців скоротилася на 61 одиницю і досягла 55 253. Зростання відзначалося в Азії (+167), Океанії (+78) і Америці (+45), скорочення - в Африці (-218) і Європі (-133).

Кількість черниць скоротилося на 8954 і досягла 693 575. Зростання цього показника відзначалося в Африці (+1 293) та Азії (+172), скорочення - у Європі (-5662), Америці (-4548) і Океанії (-209 ).

Члени інститутів мирян

У чоловічих інститутах мирян до кінця 2013 року налічувалося 712 осіб, що на 59 менше, ніж роком раніше. Їх чисельність збільшилася тільки в Африці (+2), а скоротилася в Європі (-38) Америці (-15) і Азії (-8). В Океанії ця цифра не змінилася.

Кількість членів жіночих інститутів мирян скоротилася за 2013 року на 747 одиниць, склавши 23955 одиниць. Зростання відзначалося в Африці (+66) і Азії (+3), а скорочення в Європі (-545), Америці (-270) і Океанії (-1).

Миряни - місіонери і катехити

Кількість місіонерів-мирян склала в грудні 2013 року 367 679 осіб, що на 5191 більше, ніж у попередньому році. Зростання відзначалося в Америці (+3 083), Європі (+1 088), Азії (+900) та Африці (+31). На одну людину скоротився цей показник в Океанії.

Число катехитів скоротилося на 13075 осіб і досягло 3157 568. При цьому значне зростання відзначалося в Африці (+9 414) і Азії (+ 4529), проте показник помітно впав в Америці (-24091), а також в Океанії ( -1225) і Європі (-1072).

Учні вищих семінарій

Кількість учнів вищих семінарій - єпархіальних та орденських - скоротилася в 2013 році на 1800 чоловік і склала 118 251. Цей показник збільшився тільки в Африці (+164), тоді як на інших континентах впав: Америка (-1180), Азія (- 372), Європа (-354) та Океанія (-58).

Кількість учнів єпархіальних семінарій становить 71537 осіб (на 452 особи менше, ніж у попередньому році), а число учнів семінарій, що належать чернечим орденам, становить 46714 (-1348). Кількість єпархіальних семінаристів виросла в Африці (+238) і Азії (+10) і скоротилася в Америці (-507), Європі (-154) і Океанії (-39). Кількість орденських семінаристів впала на усіх континентах: в Америці (-673), Азії (-382), Європі (-200), Африці (-74) і Океанії (-19).

Учні малих семінарій

Кількість вихованців малих семінарій - єпархіальних та тих, що належать чернечим орденам - знизилася на 775 осіб і становить 101 928. Зростання цього показника відзначалося в Азії (+407), Америці (+42) і Океанії (+9), скорочення - у Європі (-1000 ) та Африці (-233).

Кількість учнів єпархіальних семінарій становить 78556 (-1398), а орденських 23372 (+623). Кількість вихованців єпархіальних малих семінарій скоротилася на всіх континентах крім Азії (+527): в Африці (-933), Європі (-764), Америці (-164) і Океанії (-4). Число учнів орденських малих семінарій зросло в Африці (+760), Америці (+206) та Океанії (+13), а скоротилося в Європі (-236) і Азії (-120).

Католицькі школи та освіта

Католицька Церква утримує 73263 дитячих садки з 6963669 вихованцями; 96822 початкові школи з 32254204 учнями; 45699 середніх шкіл з 19407417 учнями. Церква також займається 2309797 учнями вищих шкіл і 2727940 студентами університетів.

Католицькі благодійні та медичні центри

До благодійних і медичних центрів, які має Католицька Церква в усьому світі, відносяться: 5034 лікарні - велика їх частина знаходиться в Америці (1 495) та Африці (1167); 16627 диспансерів - більшість в Африці (5252), Америці (4751) і Азії (3558); 611 лепрозоріїв - в основному в Азії (328) та Африці (201); 15518 будинків для престарілих, які страждають хронічними хворобами або інвалідів - в основному в Європі (8158) і Америці (3679); 9770 притулків для сиріт - в основному в Азії (3944); 12082 ясел - в основному в Азії (3498) і Америці (3412); 14391 консультативний центр з питань шлюбу - в основному в Америці (5747) і Європі (5715); 3896 реабілітаційних центрів і 38256 інших установ.

Церковні області, що входять в юрисдикцію конгрегації євангелізації народів

Церковних областей, що входять в юрисдикцію конгрегації євангелізації народів до 13 жовтня 2015 налічувалося 1111, що на 2 області більше, ніж торік. Обидві нові області були засновані в Азії. Більшість цих областей знаходяться в Африці (507) і Азії (478). Далі йдуть Америка (80) та Океанія