Католицька соціальна доктрина та права родини й дитини
  • Втр, 23/05/2017 - 11:01

Соціальна доктрина Католицької Церкви – це скарбниця мудрості про правильний підхід до розбудови фундаментів суспільства на тлі викликів сучасного світу. Сучасна католицька соціальна доктрина була сформульована в цілому шерезі папських і соборних документів, а також у документах партикулярних католицьких Церков.

Глибину й багатство цієї традиції найкраще можна усвідомити, прямо й безпосередньо читаючи ці документи. Наразі КМЦ пропонує короткі нотатки, щоб зорієнтувати читачів у обширі ключових тем, які становлять суть католицької соціальної традиції, і дати загальне уявлення про таку сферу соціального вчення, як права сімей і дітей.

Про життя і гідність людської особи

Католицька Церква проголошує, що людське життя за своєю суттю священне, а гідність людської особи – це фундамент моральної концепції будь-якого суспільства. Ця віра – основа всіх принципів нашого соціального вчення. Воно виходить саме з цього, коли аналізує ситуацію з, наприклад, абортами, евтаназією, операціями з людськими стовбуровими клітинами тощо. Крім того, соціальне вчення в цьому ключі розглядає і проблему війни. Національні уряди мають захищати право людини на життя, відшукуючи чимдалі ефективніші шляхи запобігання конфліктам і розв’язання їх у мирний спосіб. Католицька соціальна доктрина вважає, що кожна особа дорогоцінна, що людина важливіша за будь-яку річ і що кожна інституція має оцінювати ситуацію з огляду на те, чи та не створює загрози життю й гідності людської особи.

Про права сімей

Особа не тільки священна, а й соціальна. Те, як ми організовуємо суспільство – чи то в економіці й політиці, чи в законодавстві й соціальній сфері, – безпосередньо впливає на людську гідність і спонукає індивідів до розвитку в соціумі. Шлюб і сім’я – це центральні соціальні інституції, які мають завжди перебувати в центрі уваги будь-якого суспільства, їх необхідно повсякчас підтримувати та зміцнювати. Ми вважаємо, що люди мають право й обов'язок брати участь у суспільному житті, особливо у сфері родинного виховання й вишколу молодшого покоління.

Про права й відповідальність

Католицька традиція вчить, що людська гідність може бути захищена, а здорове суспільство побудоване тільки тоді, коли захищені права людини й суспільство завжди ставить питання про відповідальність. Тому кожна особа має основоположне право на життя та, відповідно, на речі, необхідні для підтримання її гідності. Одночасно кожне право завжди та всюди супроводжується певними зобов’язаннями й відповідальністю людини. Без відповідальності не може бути права. Тому права, а також відповідні зобов’язання й відповідальність – це дві необхідні складові, які сприяють кращому розвиткові наших сімей, спільнот і суспільств.

***

Цей короткий текст – лише загальний огляд для тих, хто був би зацікавлений католицьким соціальним вченням. Найближчим часом читайте переклад українською мовою фрагментів зі Святого Письма та Магістеріуму Церкви про згадані вище питання прав родини й дитини.


Паломництво Святими місцями

Добровільний внесок
вкажіть суму пожертви

  грн/місяць