Комісія УГКЦ Справедливість і Мир у Івано-Франківську активізовує діяльність молоді у суспільних процесах
  • Птн, 22/02/2013 - 10:37

21 лютого 2013 року голова Комісії УГКЦ Справедливість і Мир Михайло Мельник у рамках проекту «Демократичні цінності в суспільстві» провів семінар-дискусію «Співвідношення політичного і етичного в суспільних процесах»у Прикарпатському Національному Університеті ім. В. Стефаника, що у Івано-Франківську. Учасниками семінару були студенти, які брали участь у проектах комісії та всі бажаючі. Також до дискусії долучилася кандидат політичних наук, доцент кафедри політології, Юлія Мислюк.

Зустріч стала продовженням систематичних зустрічей студентів із фахівцями, з метою ділення досвідом стосовно цінностей демократичного суспільства  та формуванням студентської молоді на базі християнських цінностей.

«Політика і мораль взаємодіють як форми суспільної свідомості й практики. Етичні цінності — добро, справедливість, чесність, порядність — не лише характеризують політичну діяльність влади, держави, партії чи політика, вони або підтримують, морально санкціонують і стимулюють цю діяльність, або засуджують, блокують. Тому вонимають перетворитися у стимулюючі мотиви діяльності політиків, державних і громад­ських діячів. Незважаючи на стійкі упередження, суспільство прагне того, щоб зробити політику моральною, а мораль дійовою задля досягнення спільного блага»- зазначив голова Комісії Михайло Мельник.

Також у ході обговорення було розглянуто те, яку роль відіграє політична етика як елемент політичної культури та суперечності між політикою та етикою в сучасній Україні.

У своєму виступі «Етичні принципи здійснення політики: європейський досвід і українська перспектива», Юлія Мислюк зазначила: «Доводиться з жалем констатувати, що українська влада створила політичне середовище, яке найбільше піддається деморалізації й етичному виродженню. В умовах демократії морально-етичні імперативи апріорі визначають формування політичної свідомості людей і служать невід’ємним компонентом стабільності політичної системи та ефективним засобом консолідації суспільства. Європейські стандарти політики передбачають забезпечення самодостатнього буття людини шляхом реалізації її духовно-культурних інтересів. Тоді політика стає важливим інструментом морального вдосконалення суспільства».

Проведений захід відкрив широку дискусію даної тематики та послужив одним із виховних та формуючих елементів у розгляді теми через ділення досвідом та обмін думками. Адже, формування етико-моральних імперативів політичного процесу в українській державі означає вибір демократичного шляху її розвитку.

Секретаріат Комісії УГКЦ Справедливість і Мир