Про мову (в широкому контексті)
  • Нед, 24/07/2022 - 16:33

Останнім часом наша рідна українська мова, а точніше - її словник, зазнає змін. Нічого дивного, адже мова - живий організм: вона живе, змінюється, старіє і оновлюється. Зміни в мові відбуваються, зазвичай, через переміну часу, обставин, в яких живуть її носії - ми це чудово розуміємо. Проте, деякі нововведення мені дуже "не заходять" і я внутрішньо їм противлюсь. 

Ніби що тут такого: ну використовують замість "стать" слово "гендер"; ну просто активно наголошують на "толерантності"; чи додали жіночі відповідники до назв різних професій (спільного роду вже немає, я так розумію), тощо. Може було б і нічого (незважаючи на те, що більшість людей значення цих нових слів не розумію, або розуміють неправильно) якби не взаємозв'язок між мовою і мисленням.

У книзі "1984" Джордж Орвелл виокремлює значення мови для функціонування тоталітарного суспільства: "-Хіба ви не розумієте, що мета Новомови - звузити сферу думки? Зрештою ми зробимо думкозлочин майже неможливим, бо не буде слів, якими його можна було б висловити". Тобто якщо забрати слова, які описують певне поняття, наприклад "свобода", то через деякий час (кілька десятиліть) ніхто не знатиме, що є свобода і що її можна прагнути.

Деякі лінгвісти мають подібне бачення взаємозв'язку між мовою та мисленням. Ще в 30-х рр. ХХ с. виникла Гіпотеза Сепіра-Уорфа, згідно якої структура мови визначає мислення і спосіб пізнання реальності. За Уорфом, граматичні і семантичні категорії мови служать не лише інструментами для передачі думок людини, що говорить, вони також формують її ідеї і керують її розумовою діяльністю.

Тобто, якщо з мови забрати термін "стать (сукупність анатомо-фізіологічних ознак організму, що забезпечує відтворення потомства і дозволяє розрізняти у більшості організмів чоловічі й жіночі особини)" і замінити його на "гендер (соціальна характеристика, через яку визначаються поняття «чоловік» і «жінка», психосоціальні, соціокультурні ролі чоловіка і жінки як особистостей, а також психо-біологічні особливості, на які впливає біологічна стать, цілісна психічна репрезентація статі, сповнена динамічних глибинних, пізнавальних та поведінкових понять жіночого та чоловічого, здобутих індивідом внаслідок набуття індивідуального гендерного досвіду. Тобто гендер — це соціальний конструкт, який визначає соціальну стать людини)", то через покоління-два усі вважатимуть, що гендер це "виборна посада" і сумніву, що протягом життя його можна змінювати довільну кількість разів не буде.

Можливо, звичайно, що я перебільшую і такої мети (серед іншого) зміни мови не переслідують, але вже те як легко і швидко власне слово "гендер" з усіма похідними увійшло в наш лексикон і як часто воно використовується (точно частіше, ніж стать), то це насторожує: ніби навмисно нам хочуть підмінити поняття/бачення і розуміння базових речей.

Маєте думки з цього приводу?

Використані джерела:

https://mutlyk.blogspot.com/2013/04/blog-post.html?m=1
http://sum.in.ua/s/statj
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
1984: роман / Джордж Орвелл; з англ. пер. В.Шовкун. - К.: Вид-во Жупанського, 2021. - 320 с.
Загальне мовознавство: підручник, 3-тє видання / М.П. Кочерган.- К.: ВЦ "Академія", 2008. - 464 с.

Паломництво Святими місцями