Суспільні дні УГКЦ у Дніпропетровську
  • Срд, 06/11/2013 - 21:24

5 листопада в приміщенні Дніпропетровського національного Університету ім. Олеся Гончара у рамках Суспільних днів УГКЦ, відбувся круглий стіл на тему: «Політична відповідальність як передумова ефективної взаємодії між громадянським суспільством і державою».

У роботі круглого столу взяв участь і виступив із темою «Субсидіарність як принцип організації влади та управління» мер м. Шилькріпен (Німеччина) Райнер Пістнер. 

До компетенції органів місцевого самоврядування Німеччини відносяться: місцеві податки й збори, питання розвитку місцевої економіки, комунальні служби, служби підтримки громадського порядку, дитячі садочки, школи, лікарні тощо. Фактичномісцеве самоврядування охоплює практично всіпитання життєзабезпечення населення.

Всі проблеми, які можна вирішити у межах місцевості та, відповідно, регіону, вилучаються із нормативного та адміністративного поля центральних органів державної влади. Однак, в той же час, принцип субсидіарності допускає втручання вищого рівня управління в діяльність нижчого, якщо дії останнього впливають на інтереси сусідніх територій або співтовариства вцілому. Крім того, таке втручання може бутиобумовлене необхідністю збереження рівності умов життя на території всієї держави й дотримання принципу правової або економічної єдності. Такий порядок реалізації влади допомагає уникнути дефіциту влади і не залишає місця для прояву нелегальних центрів управління, які б узяли функцію управління соціальною системою на себе, зазначив доповідач.

Самоврядування в Німеччині є досить важливим і добре розвинутим демократичним інститутом вирішення багатьох питань місцевого життя завдяки ініціативі та організованості громадян. Але такий розвиток було досягнуто звичайно не відразу і велика роль в цьому належить державі, а передусім самим громадянам у яких повинна зростати відповідальність, зазначив Райнер Пістнер.

В роботі круглого столу також взяли участь доцент кафедри політології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Віктор Пащенко, який представив учасникам тему «Застосування принципу субсидіарності у процесі реформування місцевих органів влади в Україні» та  проф. Сергій Токовенко (тема виступу «Субсидіарність по-українськи»).  

Під час дискусії, в якій також взяли участь студенти та молоді викладачі факультету суспільних наук та міжнародних відносин обговорили досвід взаємодії державної влади й місцевого самоврядування в Німеччині, який може стати для України прикладом  реалізації континентальної системи місцевого  самоврядування в країні з федеративним устроєм, де органи місцевого самоврядування мають широку компетентність і значну незалежність від державних органів.

Обговорення ще раз засвідчило, що невизнання чи недостатнє визнання приватної ініціативи та її соціальної функції, а також наявність монополій, руйнують принцип субсидіарності.

Інформаційна служба Комісії УГКЦ Справедливість і Мир