У Верховній Раді зареєстрували проект закону щодо удосконалення правового врегулювання діяльності релігійних організацій
  • Втр, 06/12/2022 - 13:21

Проект підготовлено з метою удосконалення правового регулювання діяльності релігійних організацій в Україні, зокрема у разі зміни їхньої підлеглості,. На цьому наголошують автори документу: Ірина Констанкевич, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Микола Княжицький, Роман Лозинський, Павленко Ростислав, В'ятрович Володимир, Федина Софія та інші. Держава визнає право релігійного управління на його підлеглість у канонічних та організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам, крім іноземних релігійних організацій, діяльність яких заборонена на території України.

Відповідні зміни викладені у законопроекті 8262, який опублікований на сайті ВРУ.

Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проектом передбачається внесення взаємоузгоджених змін до законів України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та «Про оренду державного та комунального майна».

Зокрема, пропонується встановити, що:

- рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюється не менш як двома третинами присутніх
членів загальних зборів релігійної громади;

- держава визнає право релігійного управління на його підлеглість у канонічних та організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її
межами релігійним центрам), крім іноземних релігійних організацій, діяльність яких заборонена на території України відповідно до Закону, і вільну зміну цієї підлеглості шляхом внесення відповідних змін до статуту (положення) релігійного управління. Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюється загальними зборами органу управління релігійного центру (управління);

- держава визнає право монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій) на їх підлеглість у канонічних та організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням), крім іноземних релігійних організацій, діяльність яких заборонена на території України відповідно до Закону, і вільну зміну цієї підлеглості шляхом внесення відповідних змін до статуту (положення) монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій). Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюється загальними зборами органу управління монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії);

- для реєстрації статуту (положення) релігійної громади громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли 18-річного віку, подають заяву та статут (положення) у трьох примірниках на реєстрацію до обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а в Автономній Республіці Крим - до Ради міністрів Автономної Республіки Крим. До статуту (положення) релігійної громади на підтвердження відомостей, викладених у ньому, додатково подається належним чином засвідчені копії рішення (витягу) про утворення релігійної громади, її найменування, затвердження статуту, обрання керівних (виконавчих) органів- протокол загальних зборів віруючих громадян або установчого релігійного з’їзду, конференції тощо (далі - протокол загальних зборів). Зазначене рішення приймається у порядку, передбаченому статутом (положенням) релігійної громади, та оформлюється згідно з внутрішніми настановами цієї релігійної громади;

- до статуту релігійної організації у новій редакції додатково подаються належним чином засвідчені копії рішення (витягу) уповноваженого органу релігійної організації про внесення змін до статуту (положення);

- вимога обов’язкового нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про релігійну організацію;

- дозволяється передача державного або комунального майна в безоплатне користування або позичку релігійній організації. При цьому встановлюється заборона передавати державне або комунальне майно в оренду, безоплатне користування або позичку релігійній організації, яка безпосередньо або як складова частина іншої релігійної організації (об’єднання) входить до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України.