Святий Престіл: непошана до прав людини підриває основи суспільного життя
  • Птн, 20/10/2023 - 13:16

Виступаючи на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН на тему захисту прав людини, Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН підкреслив, що гідність притаманна життю кожної людини, є рівною у всіх людей і дана Богом: права людини не є поступкою держав чи урядів, навпаки, їхнім обов'язком є підтримувати та захищати їх.

«Урочистому проголошенню прав людини 75 років тому, на жаль, все ще суперечить болюча дійсність, що складається з їх порушень, відсутності релігійної свободи, воєн і різного роду насильства», – заявив архиєпископ Габріеле Каччя, Постійний спостерігач Святого Престолу при ООН, виступаючи 18 жовтня 2023 р. на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН з питань захисту прав людини. Хіба можна, як зауважив він, говорити про права людини, коли ми є свідками геноцидів, масових депортацій та поширення у практично глобальному масштабі нових форм рабства, таких як торгівля людьми, використання дітей-солдатів, експлуатація робітників, нелегальний обіг наркотиків та проституція. «Навіть у країнах з демократичною формою правління ці права не завжди дотримуються в повній мірі», – додав ватиканський дипломат, наголошуючи на необхідності дбати про те, щоб усі, скрізь і на кожному етапі свого життя могли втішатися цими універсальними правами.

Джерело прав – питома гідність кожної людини

Архиєпископ Каччя розпочав свій виступ з пояснення, що права людини коріняться в гідності, яка властива кожній людині, що ця гідність, притаманна людському життю, є рівною в усіх людей і дана Богом, і тому остаточне джерело прав людини слід шукати не в простій волі людини, не в дійсності держави, не в громадській владі, а в самій людині і в Бозі, її Творцеві. Таким чином, права людини, як наголосив ватиканський дипломат, не є поступкою з боку держави чи уряду, ба більше, їхнім обов'язком є сприяти їм і захищати їх.

Брак пошани до особи – загроза підвалинам суспільного життя

Загальна декларація прав людини визнає, що людська гідність є основою рівності, нагадав Постійний Спостерігач Святого Престолу, додаючи, що «кожен член людського роду має безмірну цінність», нездатність поважати і захищати яку підриває самі основи людського суспільства. «Право на життя лежить в основі поваги до однакової цінності кожної людини, без якої жодне інше право не може бути здійснене», – наголосив архиєпископ Каччя. Водночас, він підкреслив, що не існує захисту людської гідності без гарантії фундаментальних свобод і що дотримання прав є необхідним для зростання кожної людини. «У зв'язку з цим Святий Престол підкреслює, що справжнім лакмусовим папірцем для захисту прав людини є те, наскільки люди в країні втішаються свободою релігії або переконань», – сказав ватиканський дипломат.

Взаємозв’язок між правами й обов’язками

Архиєпископ Каччя також звернув увагу на те, що поняття прав пов’язане із питанням обов’язків, покладених на кожну людину, і що «права та обов'язки не тільки доповнюють один одного, але й нерозривно пов'язані між собою». Цей зв'язок також має соціальний вимір у людському суспільстві, оскільки праву людини відповідає обов'язок інших визнавати і поважати це право, пояснив він, назвавши «протиріччям» стверджувати права, не визнаючи відповідних обов'язків.